Kaliskie fantasmagorie w Fotoplastikonie

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu & radioCENTRUM_106.4 zapraszają na pierwsze w Nowym Roku spotkanie z cyklu wykładów popularno - naukowych Fotoplastikon - Kalisz na Fotografiach XIX i XX wieku pt. „Kaliskie fantasmagorie XIX-XX wieku, czyli opowieść o zapomnianych wizjach przyszłości miasta”. Niedziela 26 stycznia, godz. 17:00 sala studio Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, obok Parku Miejskiego.

W pierwszym w roku 2020 wykładzie z cyklu „Fotoplastikon" spróbujemy się zastanowić nad rolą urbanistyki i niezrealizowanych projektów architektonicznych dla Kalisza, powstałych pod koniec XIX i w pierwszym półwieczu XX wieku. Wykład wygłosi Makary Górzyński.

Miasto, które z oddali wydawało się czystym złotem, ale z bliska, w otoczonej wodą dolinie – niemal dusiło, tłumiło, zasnuwało mgłą. Rozblask przyciągający panoramą; linią wież, kopuł, stojących na koronie wzgórz ogromnych budowli. Zatopione w zieleni senne dzielnice jednakowych domów z równo przystrzyżonymi żywopłotami i czujną obserwacją zza firanek, rogów i kamer. Osuwający się ze skarpy w dolinę Prosny czar ogrodów, łąk, promenad i dźwięki znad przystani wodnych. Ukryte w zakamarku pamięci wspomnienie. Krótki rzut oka na rozłożone w archiwalnych zakamarkach plansze. Na owalnych, gwiaździstych placach kołują tramwaje w barwach kaliskiego herbu. Słyszymy języki ludzi z całej Europy i Azji, mieszkających w wielopiętrowych, wspaniałych hotelach nowego śródmieścia wzdłuż szosy wrocławskiej. Na bulwarach kwitnie wieczorne życie; w oddali widać dymy nad dzielnicami przemysłowymi. Hałas pociągów pędzących po estakadach nad Prosną. Modernistyczne szkoły, osiedla, bloki i luksusowe kamienice w parku. Niewidzialna dzielnica uniwersytecka. Dworzec kolejowy z 10 peronami. Pustka wielkich placów i szerokich arterii przecinających śródmieście, z zagubioną starą częścią Kalisza, gdzieś w tle. Najstarsze miasto. Ale nie widzimy dobrze. Pamiętamy jakieś urywki, artykuł w gazecie, historię czyjegoś wspomnienia, kuszą nas wizualizacje i opowieści.

na fot.: fragment koncepcji projektowej z jednostki nr 1039 w zespole Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Kaliszu, ze zbiorów Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Spróbujmy zajrzeć do archiwum niezaistniałego Kalisza, a może Kaliszów. Musimy jednak uważać, bo wedle słowników fantasmagorie to: „1. przywidzenie, złudzenie wzrokowe; 2. fantastyczne, wyobrażone obrazy, wizje pobudzonej wyobraźni ". Zapraszamy na wykład popularnonaukowy, podczas którego spróbujemy się zastanowić nad rolą urbanistyki i niezrealizowanych projektów architektonicznych dla Kalisza, które powstały pod koniec XIX i w pierwszym półwieczu XX wieku. Warto, żeby dostrzec przywidzenie w archiwach, ale też, żeby odróżnić sen o mieście od zmyślenia.

Autor: 

Personalia

e-mail
promocja@rc.fm

Nazwisko: 

Promocja Radia Centrum

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).