Coś dla bibliotekarzy

„Historia mądrością, a przyszłość wyzwaniem" – pod tym hasłem 27-go października w Kaliszu odbędzie się I Wielkopolskie Forum Bibliotekarzy. Organizatorem wykładów jest Książnica Pedagogiczna, a udział w wydarzeniu bibliotekarze mogą zgłaszać do tego piątku.

Forum ma na celu integrację środowiska bibliotekarskiego Wielkopolski i zainspirowanie bibliotekarzy do refleksji na temat rozwoju placówek.

Podczas wydarzenia zostaną wygłoszone referaty zaproszonych przedstawicieli polskiego bibliotekoznawstwa oraz bibliotekarzy – praktyków. Gośćmi Książnicy Pedagogicznej będą tego dnia m.in. pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Kaliskiej. Udział w forum wezmą pracownicy bibliotek publicznych, szkolnych i naukowych, którzy podzielą się ze sobą doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi funkcjonowania bibliotek, ale też efektami swojej pracy.

Tegoroczna edycja ma związek ze 115. rocznicą bibliotekarstwa powszechnego w Kaliszu.
Forum odbędzie się 27-go października w kaliskiej Książnicy Pedagogicznej przy ulicy Południowej 62, a udział w nim jest bezpłatny.

Szczegóły dotyczące wydarzenia i zgłaszania uczestnictwa TUTAJ

Honorowy patronat nad I Wielkopolskim Forum Bibliotekarzy objął marszałek województwa wielkopolskiego, Marek Woźniak.

Autor: 

Personalia

e-mail
szwarc@rc.fm

Nazwisko: 

Szwarc

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).