Dzikie zwyczaje

Niekwestionowani władcy lasów - dziki - coraz częściej wypuszczają się, przynajmniej na żer, do miast. Widok dzikiej gromadki i lochy z młodymi latem wcale nie należy do rzadkości. Jedna z najwyższych w kraju, susza w lasach Wielkopolski i związane z nią szukanie pokarmu wyprowadzają zwierzęta do ludzi.

Przyczyn tych spacerów jest co najmniej kilka. W rozmowie z radiemCENTRUM zwraca na nie uwagę, doskonale orientujący się w leśnych ekosystemach, dr Grzegorz Wieczorek, który z zamiłowania jest też myśliwym:

"Człowiek coraz bardziej wkracza w środowisko dzikich zwierząt, a zwierzęta tracą antropofobię, czyli strach przed człowiekiem, więc w miastach znajdują dość dogodne warunki do życia. Mamy tam dużo jedzenia, przykładowo wyrzucamy przecież dużo organicznych odpadków i sami również dokarmiamy zwierzęta. Natomiast same dziki stanowią o tyle zagrożenie, że mogą powodować zderzenia komunikacyjne, przebiegają przez jezdnię, niszczą trawniki, co fachowo nazywa się buchtowaniem - niszczą darń, szukając smakołyków. No i oczywiście mogą zdarzać się ataki na człowieka; zwłaszcza przez pojawiające się w miastach lochy z młodymi..."

na fot.: dr Grzegorz Wieczorek / biolog

W Polsce dyskusja nad regulowaniem populacji dzika wywołuje skrajne emocje. Swoje szkody liczą rolnicy i działkowcy, ale realnie dzików boją się mieszkańcy wielu osiedli w sąsiedztwie lasów. I nie ma na nie skutecznych sposobów:

"Na pewno można i warto stosować ograniczenie odpadów, żeby był jak najmniejszy dostęp do resztek dla dzikich zwierząt. Po drugie stosuje się odłowy - wywożenie zwierząt, chociaż to raczej walka z wiatrakami. Można też stosować odstraszające środki zapachowe, a w ostateczności zostaje odstrzał jakiegoś agresywnego, kłopotliwego, trudnego zwierzęcia, gdzieś w środku miasta. Ale są to już naprawdę ostateczne rozwiązania.

Wielkopolska nie jest regionem, w którym dzików jest najwięcej. Szacuje się, że w całym kraju to liczba od 280 000 do nawet 1 000 000 osobników - zaznacza dr Grzegorz Wieczorek.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).