Smart Pleszew

W Pleszewie zakończył się projekt unijny Smart Pleszew, dzięki któremu miasto staje się bardziej ekologiczne i przyjazne do życia. Są to m.in. ścieżki rowerowe, czujniki powietrza, czujniki na sieci wodociągowej, kieszonkowe parki, zielone przystanki ale też koncepcje w tym rewitalizacji parku miejskiego. Koszt całkowity projektu to 3 200 000 zł, z czego 2 350 000 zł pochodzi z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Projekt Smart Pleszew realizowano w ramach konkursu „Human Smart Cities, Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców”. Pleszewski Smart obejmuje 3 żywioły, według których realizowano pilotażowe inwestycje i rozwiązania. W ramach żywiołu Powietrze udało się wykonać ekspertyzy dotyczące liczby kotłów tradycyjnych oraz kosztów wymiany ogrzewania. Zazieleniono przystanki, utworzono parki kieszonkowe, stworzono koncepcję rewitalizacji parku miejskiego.

Działania z żywiołu Ziemia to spójna koncepcja dróg rowerowych, inteligentne oświetlenie, bezpieczne przejścia dla pieszych, koncepcja wdrożenia Inkubatora Eko-przedsiębiorczości, którego budowa ma się rozpocząć już w tym roku. W ramach żywiołu Woda stworzono m.in. dokumentacje projektowe na zagospodarowanie wód opadowych, dzięki którym możliwa była m.in. budowa dużego zbiornika na deszczówkę pod nowym parkingiem zlokalizowanym pomiędzy ulicami Ogrodową a Targową w Pleszewie.

Projekt Smart to także aktywizacja społeczności - konkursy, warsztaty, wyjazdy studyjne, spacery diagnostyczne. W ramach Smarta powstały liczne dokumentacje projektowe, które umożliwią kolejne działania i aplikowanie po zewnętrzne środki finansowe.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).