Popierają protestujących

Mieszkańcy Czekanowa w Gminie Ostrów Wielkopolski protestują przeciwko planom przebiegu przebudowy drogi krajowej 25 i chcą, by inwestycja powstała po stronie południowej tej miejscowości. Takiego samego zdania są władze Gminy Ostrów Wielkopolski, które również popierają wariant południowy, ale decyzja zależy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Mieszkańcy Czekanowa już od kilku miesięcy przekonują, że wariant południowy przebiegu nowej trasy DK 25 przez gminę to rozwiązanie, które najmniej ingeruje w zabudowę wsi.

Dwa inne warianty, proponowane przez GDDKiA, wiążą się z wieloma dużymi problemami społecznymi dla mieszkańców – powiedział radiuCENTRUM sołtys Czekanowa, Marek Jagodzińśki.

„Wariant biegnący po starym śladzie w ogóle likwidują nam łączność z Kaliszem, bo nie ma w nim ani wjazdu, ani zjazdu z Kalisza. Z kolei wariant północnego względem Czekanowa przebiegu trasy przecina nitkę gazociągu w sześciu miejscach. Mieszkańcy mają uzasadnione obawy, bo należy pamiętać co się stało w Jankowie Przygodzkim”.

To nie koniec obaw, bo władze gminy zwracają uwagę, że dwa warianty proponowane przez GDDKiA oznaczają liczne wyburzenia prawie 20. domów, wprowadzają drogi serwisowe do centrum miejscowości i spowodują duży hałas.
Dlatego samorząd poparł mieszkańców. Radni Gminy Ostrów Wielkopolski na niedawnej sesji wystosowali apel do GDDKiA o odrzucanie w planach rozbudowy drogi krajowej nr 25 wariantu biegnącego po śladzie istniejącej DK25.


na fot.: konsultacje społeczne dotyczące przebiegu drogi przez Gminę Ostrów Wielkopolski

Ostateczny wariant przebiegu nowej drogi zostanie wybrany do końca czerwca i tylko on będzie rozpatrywany i objęty projektem budowlanym.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).