Stacjonarnie

Uczniowie wszystkich typów szkół od tego poniedziałku wracają do nauki stacjonarnej. Ministerstwo Edukacji i Nauki podtrzymuje nałożone wcześniej na dyrektorów placówek obowiązki związane z sytuacją epidemiologiczną – muszą oni zapewnić taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi na terenie placówek. Zobowiązani są też do wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek w miejscach, w których zachowanie dystansu nie jest możliwe.

Wszystkie szkoły, w tym także kaliskie, zaopatrzone zostaną w środki ochroni indywidualnej, czyli maseczki i płyny dezynfekujące.

Nie zmieniły się terminy ferii zimowych – uczniowie z Kalisza, podobnie jak reszta dzieci i młodzieży z Wielkopolski, odpoczynek rozpoczną 17-go stycznia.

Autor: 

Personalia

e-mail
szwarc@rc.fm

Nazwisko: 

Szwarc

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).