Niedoszacowany

"W grudniu zwracaliśmy prezydentowi Kalisza uwagę na to, że zaplanowany przez niego budżet jest nierealny" - mówił Eskan Darwich, kaliski radny. Chodziło wówczas o niedoszacowane wydatki, według radnych Polski 2050, na kaliską oświatę, ale też obsługę długu publicznego.

"Podczas debaty nad tegorocznym budżetem miasta w imieniu klubu radnych Polska 2050 mówiłem, że koszt obsługi długu publicznego będzie większy niż pan prezydent zaplanował. W wywiadach, których udzielał wiceprezydent Grzegorz Kulawinek, śmiał się z tego, że koszt (obsługi długu publicznego - red.) będzie większy. Mówił wtedy, że jakoś to będzie i że sobie poradzimy, a także, że nie ma czym się martwić. Dzisiaj już wiemy, że koszt obsługi długu publicznego w Kaliszu nie wyniesie 4 300 000 złotych, tylko ponad 14 500 000 złotych".

na fot.: Eskan Darwich / kaliski radny klubu Polska 2050

Radny Darwich dodał, że niedoszacowana kwota będzie uzupełniona najprawdopodobniej z wolnych środków. A te opiewają na około 30 000 000 złotych. Zaznaczył też, że w tym roku powinniśmy spodziewać się kolejnych podwyżek i zapytał włodarzy jak zamierzają się na to przygotować.

Wiceprezydent Grzegorz Kulawinek tłumaczył radnemu, że za niedoszacowany budżet odpowiada m.in. krajowa polityka monetarna.

"Oczywiście, że z budżetu corocznie dopłacamy do edukacji - to będzie 26 000 000 złotych. Niestety, wpływają na to podwyżki dla nauczycieli i dodatki. To powoduje, że każdy samorząd (w Polsce - red.) każdego roku dopłaca. Nie przypominam sobie sytuacji, w której się śmiałem, czy też mówiłem - 'dobra, dobra'. Nie używam w ogóle takich słów, to nie jest mój język. Trudno zrozumieć słowa odnoszące się do projektowanego budżetu na poziomie października, czy już września. Ale oto mamy pana radnego Darwicha, który przewidział wojnę, rosnące wskaźniki oraz wzrosty cen węgla i pozostałych dóbr" - mówił wiceprezydent Kalisza, Grzegorz Kulawinek i wyjaśnił, że budżet projektuje się na podstawie obowiązujących wskaźników i nie da przewidzieć, co za moment może się wydarzyć - chociażby w sferze ekonomicznej.

na fot.: Grzegorz Kulawinek / wiceprezydent Kalisza

Władze miasta nie planują też zaciągania kolejnych kredytów.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).