Szatnie na Medal

Kolejne "Szatnie nam Medal" powstaną w Liskowie w powiecie kaliskim, oraz Kępnie i Mikorzynie w powiecie kępińskim. "Szatnia na Medal" to realizowany od 2018 roku program Samorządu Województwa Wielkopolskiego, dzięki któremu dotowane są remonty i budowy obiektów szatniowo-sanitarnych przy szkołach i klubach sportowych.
Tym razem za ponad 106 000 złotych wyremontowana będzie szatnia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie. Jak informuje radioCENTRUM Marzena Wodzińska z zarządu Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie wynosi 53 000 złotych, czyli 50% kosztów całkowitych zadania.

na fot. od lewej: Zbigniew Słodowy / wicestarosta kaliski, Marzena Wodzińska / zarząd województwa wielkopolskiego, Mieczysław Łuczak / członek zarządu powiatu kaliskiego

Kolejne ponad 98 000 złotych samorządowego wsparcia na remont szatni trafi do szkół w Kępnie i Mikorzynie. W sumie, w 2019 roku w budżecie województwa zabezpieczono na ten program 4 000 000 złotych.

na fot. od lewej: Piotr Psikus / burmistrz Miasta i Gminy Kępno, Marzena Wodzińska / zarząd województwa wielkopolskiego

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).