Dotacje na kamienice

1 000 000 złotych dotacji na remonty prywatnych kamienic w Kaliszu. Wsparcie finansowe otrzyma 14 nieruchomości, które znajdują się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na remont kapitalny budynku, remont dachu, podwórza, elewacji budynku, ale też na wymianę okien, czy przygotowanie projektu zieleni i zagospodarowania terenu. A jeżeli obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, wówczas dotację można przeznaczyć na prace konserwatorskie i restauratorskie. Łączny koszt prac dotowanych przekracza 2 000 000 złotych.

Dodajmy, że w latach 2019-2020 kaliski urząd udzielił dotacji 22 beneficjentom. Łączna kwota dotacji wyniosła 1 180 000 złotych, a łączny koszt dotowanych prac wyniósł 3 850 000 złotych.

W tym roku w ramach dotacji przeprowadzone zostaną prace przy budynkach, znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1. ul. Piekarska 10 - kapitalny remont
2. ul. Mariańska 2 - remont dachu
3. ul. Parczewskiego 9 - remont dachu
4. ul. Zamkowa 4 - remont podwórza
5. ul. Kanonicka 5 - remont ogrodzenia
6. ul. Piskorzewska 6 - wymiana okien
7. ul. Nowy Świat 4 - przygotowanie projektu zaprojektowania zieleni i zagospodarowania terenu
8. ul. Kanonicka 8 - remont elewacji budynku frontowego i oficyny
9. ul. Śródmiejska 43 - odnowienie stolarki okiennej
10. ul. Łazienna 9 - remont dachu
11. ul. Parczewskiego 4 - remont dachu
12. ul. Targowa 3-7 - remont dachu
13. ul. Bankowa 3 - termomodernizacja ściany od podwórza oraz odnowienie stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej
14. ul. Harcerska 5 - przebudowa budynku

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).